+66 2244 5360 bunpod_pij@dusit.ac.th

  • facebook icon

 

ข้อมูลทั่วไป | งานสอน | งานวิชาการ | งานตามมอบหมาย | การพัฒนาตนเอง | วิทยากร | ผู้เชี่ยวชาญ | อ.ชุน สอนคอมฯ

 

เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็กๆด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เมื่อคราวเสด็จประพาสภาคเหนือเป็นครั้งแรก วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑